top of page
Legitimerad psykoterapeut

Jag har 30 års erfarenhet av förändringsarbete med människor i olika åldrar, både inom privat och offentlig sektor. Jag har erfarenhet av att möta personer som kommer i förebyggande syfte, dem som är i akut kris och dem som har haft en ansträngd situation under lång tid. Vår kontakt kan innebära att vi träffas någon eller några gånger eller att vi har kontakt över en längre period. Tillsammans kommer vi fram till hur kontakten ska se ut och vad vi ska ha fokus på i terapin. Jag träffar individer och par såväl som hela familjer.

 

I grunden har jag en magister i beteendevetenskap och jag är legitimerad psykoterapeut, med familjeterapeutisk inriktning. Jag har även utbildat mig i Interpersonell psykoterapi. 

 

Jag är även certifierad Marte meo terapeut, en arbetsmetod med fokus på utvecklingsstödjande kommunikation och samspel och har utbildning i Lösningsfokuserad korttidsterapi, Process-inriktat arbete med konflikter, Funktionell familjeterapi och Att leda nätverksmöten. Förutom att arbeta terapeutiskt/ behandlande, har jag hållit i föräldrautbildningar i mer än tio år.

 

På senare tid har jag börjat arbeta med klangmassage, en hälsofrämjande metod för djup avslappning och stressreducering. Jag är certifierad från Peter Hess Institutet. 

Som psykoterapeut har jag tystnadsplikt och lyder under Hälso- och sjukvårdslagen.

bottom of page