top of page
Stolar 7 ljusare bild.jpg

PSYKOTERAPI

Det finns tillfällen i livet då vi behöver bli mötta i ett professionellt samtal. Psykoterapi kan vara både insikts- och erfarenhetsbaserad. När vi får nya insikter kan vi få förståelse för det svåra och få syn på våra resurser och förmågor. Vi kan få nya perspektiv, upptäcka oanade möjligheter och i det kan förändring ske. Nya erfarenheter kan i sig leda förändring, till ett bättre mående och en mer positiv tillvaro. 

 

Psykoterapi är en psykologiskt grundad samtalsbehandling där man behandlar psykiska, relationella och existentiella problem. Det finns olika inriktningar inom psykoterapin. Skillnaderna beror bland annat på att man utgår från olika hypoteser om hur problem och svårigheter uppstår, hålls vid liv och bearbetas. 

 

Jag har lång erfarenhet av att möta människor i kris och terapeutiska samtal. Som leg. psykoterapeut med familjeinriktning har jag ofta fokus på relationer och deras betydelse, oavsett om jag möter individer, par eller hela familjer. Samtidigt som helheten är av betydelse är varje person unik och behöver bli mött i sina unika, personliga behov. I växelverkan mellan det individuella och relationella sker ofta nya upptäckter och man kan få betydande insikter, som i sig kan leda till förändring. 

 

En behandling kan pågå en kort tid eller sträcka sig över en längre period. Med utgångspunkt i dina/era behov och önskemål kommer vi tillsammans fram till hur vår kontakt ska se ut och vad vi ska ha fokus på i terapin.

 

Som psykoterapeut har jag tystnadsplikt och lyder under Hälso- och sjukvårdslagen.
 

bottom of page